Strona o misjach ONZ

Strona o misjach ONZ
Przejdź do treści
UNPROFOR  1992-95

UNPROFOR (United Nations Protection Force).

Nowym etapem zaangażowania Polski w misje pokojowe ONZ, był udział w zapewnianiu pokoju w byłej Jugosławii. Tu też nasi żołnierze wystąpili po raz pierwszy w charakterze operacyjnym, patrolując obszar nadzorowany, chroniąc ważne instalacje, eskortując konwoje humanitarne, itd.
Misja trwała od kwietnia 1992 do maja 1995 roku
i uczestniczyło w niej w sumie ponad 3800 żołnierzy. Polski batalion służył najpierw w ramach UNPROFOR pod egidą ONZ, a potem UNCRO przez trzy lata.
Następnie w ramach NATO wszedł w skład sił Brygady Nordycko-Polskiej IFOR.

Created with WebSite X5
Strona o misjach ONZ
Wróć do spisu treści