Jak zostać weteranem? - Misje ONZ

Strona o misjach ONZ
Przejdź do treści

Jak zostać weteranem?

VADEMECUM WETERANA


AKTY PRAWNE   ///   UPRAWNIENIA...   ///   POMOC PSYCHOLOGICZNA   ///   POMOC PRAWNA   ///   WZORY DOKUMENTÓW ///   


Aby uzyskać legitymację weterana
a co za tym idzie zostać weteranem zgodnie z nową ustawą należy:


1. Napisać samodzielnie wniosek do Ministra Obrony Narodowej o nadanie statusu weterana i wydanie właściwej legitymacji. We wniosku
można krótko opisać czas i miejsce pełnienia służby na misji oraz podać adres na jaki ma być wysłana legitymacja.
Zwięzłe formy wniosku (tzw. gotowce) do pobrania:
a). wniosek o nadanie statusu weterana;
b). wniosek o nadanie statusu weterana poszkodowanego.

2. Do wniosku należy dołączyć dwa załączniki:
2.1. Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo na misji - podpisuje ostatni dowódca lub kierownik właściwego archiwum gdzie znajduje się przebieg służby.

Wzór do pobrania.
(wypełniony formularz należy podpisać i przysłać tradycyjną pocztą):


2.2. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, które wydaje właściwy Sąd Rejonowy /łatwo znależć w internecie, np. dla Wrocławia jest to Sąd przy ul. Komandorskiej 16, Ip, pok. 16/.

Zaświadczenie takie uzyskuje się "od ręki" po wpłacie 50zł na znaczek skarbowy i wypełnieniu druku zapytania o udzielenie informacji o osobie.


3. Wszystko to razem wysyłamy na adres Ministra Obrony Narodowej:
Minister Obrony Narodowej, 00-909 Warszawa, ul. Klonowa 1.
Prawdopodobnie specjalne biuro dopiero zostanie utworzone bo ustawa o tym mówi. Ustawa zaczyna dopiero obowiązywać więc wiele spraw jest nowych i zapewne jeszcze nie dogranych. Tyle z tego co udało mi się ustalić. Proszę o wpisy tych którzy jako pierwsi taką legitymację uzyskają.

Bardzo fajnie jest to opracowane na stronie wrocławskiego WKU https://wkuwroclaw.wp.mil.pl


Powodzenia

Wróć do spisu treści