Józef Kowalczyk z Warszawy - UNIKOM, Irak, Kuwejt, 1991-92 - Misje ONZ

Strona o misjach ONZ
Przejdź do treści

Józef Kowalczyk z Warszawy - UNIKOM, Irak, Kuwejt, 1991-92

GALERIA KOPERT Z MISJI
Galeria kopert z różnych misji w tym wiele unikatów - kliknij żeby powiększyć.
Wizyta delegacji MON w PKW UNTAG w Namibii - grudzień 1989.
W XX w. ONZ dążyło do dekolonizacji Namibii - ostatniej kolonii w Afryce. Już na kilka lat przed podjęciem rezolucji podjęto działania przygotowujące przyszłą misję pokojową i np. Kanada oraz Szwecja  - wojskowe bataliony logistyczne do takiej misji. W trakcie negocjacji, tuż przed podjęciem rezolucji władze RPA (strona konfliktu) nie zgodziły się na udział żołnierzy szwedzkich w przyszłej misji pokojowej. Sekretariat ONZ wystąpił do władz polskich, by w trybie przyspieszonym przygotował batalion logistyczny do Namibii i nasz rząd wyraził na to zgodę. 16 lutego 1989 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ powzięła Rezolucję 632 ustanawiającą powołanie Grupy Przejściowej Pomocy ONZ w Namibii, czyli "UNTAG".
Siły UNTAG nadzorowały:
- wycofywanie wojsk RPA z Namibii;  - repatriację uchodźców; - przeprowadzenie wolnych wyborów w Namibii.
Przygotowany w trybie alarmowym przez Ministerstwo Obrony Narodowej RP i wysłany w I kwartale 1989 r. do Namibii  batalion logistyczny liczył około 400 żołnierzy Operacja pokojowa ONZ w Namibii zakończona została sukcesem, a UNTAG rozwiązano już w 1990 r.,  po wykonaniu w pełni zadań tej operacji pokojowej ONZ.
W grudniu 1989 r. Polski Kontyngent Wojskowy w Namibii był wizytowany przez delegację MON. Poniżej kilka zdjęć z tej wizyty:
...

Lot delegacji MON z Warszawy do Windhouk odbywał się z przesiadką w Tel Aviwie. Z uwagi na to, że Polska w 1989 r. nie utrzymywała stosunków dyplomatycznych ani z Izraelem ani z RPA - członkowie delegacji nie mieli wiz tych państw, toteż nasze MSZ wydało prezentowany tu dokument. Był on honorowany zarówno w Izraelu jak i w RPA.

Członkowie delegacji w Kwaterze Głównej (HQ) UNTAG w Windhouk w towarzystwie oficerów polskich pełniących tam służbę.

Uroczystość "Medal Parade" w PKW w Namibii, w grudniu 1989 r. Stoją od lewej - dowodzący uroczystością szef sztabu PKW UNTAG - mjr Jan Kempara (aktualnie generał), a na podwyższeniu - płk. Bolesław Izydorczyk (aktualnie generał) - wówczas dowódca międzynarodowej grupy obserwatorów wojskowych UNTAG, Lieutenant General Dewan Prem Chand - dowódca (FC) UNTAG i śp. płk Kazimierz Giłej - dowódca PKW UNTAG.

Lud Himba w Namibii jest "bardzo odporny" na cywilizację.

W takich "domach" mieszka lud Himba w Namibii.

Delegacja MON w trakcie zwiedzania miasta Groodfontein, w którym stacjonował Polski Kontyngent Wojskowy w Namibii.

Delegacja MON w czasie spotkania z dowódcą (FC) UNTAG - Lieut. Gen. Dewan'em Prem Chand'em.

W Grootfontain można spotkać kobiety z ludu Herero w tradycyjnych strojach ( na zdjęciu -kobiety Herero na dalszym planie, a na bliższym - gen. Marian Robełek i ppłk J. Kowalczyk)

Pożegnanie polskiej delegacji w Kwaterze Głównej (HQ) UNTAG przed odlotem do kraju przez szefa oficerów polskich w HQ - płk. Patera.

Wróć do spisu treści